Tietosuojakäytäntö

  1. YLEISTÄ

1.0

Käyttämällä sivustoja yachtbroker.dk, .se, .no sekä yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de ja yachtbroker-network.com hyväksyt, että käsittelemme henkilötietojasi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. YachtBroker Aps kunnioittaa täysimääräisesti kaikkia verkkosivuston kautta antamiesi henkilötietojen luottamuksellisuutta koskevia pyyntöjä. Lisäksi olemme tietoisia siitä, että henkilötietojesi asianmukainen suojaaminen ja asianmukainen käsittely on välttämätöntä.

1.1

Tässä henkilötietojen käsittelyä koskevassa politiikassa ("tietosuojakäytäntö") kuvataan, miten YachtBroker Aps kerää ja käsittelee sinua koskevia tietoja.

1.2

Henkilötietokäytäntöä sovelletaan henkilötietoihin, jotka annat meille uutiskirjeen tilaamisen ja ostajatietokantaamme rekisteröitymisen yhteydessä.

1.3

YachtBroker Aps on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Kaikki tiedustelut YachtBroker Apsille voi tehdä lausekkeessa 7 lueteltujen yhteystietojen kautta.

  1. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME, MIHIN TARKOITUKSIIN JA MIKÄ ON KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA.

2.1

Kun vierailet sivustoilla yachtbroker.dk, .se , .no sekä yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de ja yachtbroker-network.com, keräämme automaattisesti tietoja sinusta ja siitä, miten käytät sivustoja yachtbroker.dk, .se , .no sekä yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de ja yachtbroker-network.com, esimerkiksi käyttämäsi selaimen tyyppi, hakusanat, joita käytät sivustoilla yachtbroker.dk, .se , .no sekä yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de ja yachtbroker-network.com, IP-osoitteesi, mukaan lukien verkkosi sijainti, ja tietoja tietokoneestasi. Lisäksi yachtbroker.dk, .se, .no sekä yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de ja yachtbroker-network.com evästekäytäntöä käytetään, kun käytät yachtbroker.dk, .se, .no sekä yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de ja yachtbroker-network.com sivustoja.

2.1.1

Tarkoituksena on optimoida käyttökokemusta sivustoilla yachtbroker.dk, .se, .no sekä yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de ja yachtbroker-network.com ja toteuttaa kohdennettua markkinointia, mukaan lukien uudelleenkohdentaminen esimerkiksi Facebookin ja Googlen kautta. Tämä tietojenkäsittely on tarpeen, jotta voimme toteuttaa etujamme yachtbroker.dk, .se, .no sekä yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de ja yachtbroker-network.com -verkkosivustojen kehittämiseksi ja jotta voimme näyttää sinulle asianmukaisia tarjouksia.

2.1.2

Käsittelyn oikeusperusta on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

2.2.2

Käsittelyn oikeusperusta on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b, c ja f alakohta.

2.3

Kun tilaat uutiskirjeemme, keräämme tietoja nimestäsi ja sähköpostiosoitteestasi.

2.3.1

Tarkoituksena on täyttää etumme, jotta voimme toimittaa sinulle uutiskirjeitä.

2.3.2

Käsittelyn oikeusperusta on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

  1. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

3.1

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille liikekumppaneille, jotka käsittelevät tietoja puolestamme. Käytämme ulkoisia yhteistyökumppaneita muun muassa järjestelmien tekniseen toimintaan ja yachtbroker.dk, .se, .no sekä yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de ja yachtbroker-network.com -osoitteiden parantamiseen, uutiskirjeiden ja kohdennetun markkinoinnin lähettämiseen, mukaan lukien uudelleenkohdentaminen, sekä yrityksemme ja tuotteidemme arviointiin. Nämä yritykset ovat tietojen käsittelijöitä ohjeidemme mukaisesti ja käsittelevät tietoja, joiden osalta me olemme rekisterinpitäjä. Tietojen käsittelijät eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kanssamme tehdyn sopimuksen täyttämiseen, ja heitä koskee salassapitovelvollisuus. Olemme tehneet kirjalliset tietojenkäsittelysopimukset kaikkien niiden tietojenkäsittelijöiden kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme.

3.4

Jotkin näistä tietojenkäsittelijöistä, esim. Google Analytics v/Google LLC. ja Facebook Inc. ovat sijoittautuneet Yhdysvaltoihin. Tarvittavat takeet tietojen siirtämiseksi Yhdysvaltoihin varmistetaan tietojenkäsittelijän sertifioinnilla EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelmän mukaisesti, vrt. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artikla. Jos käytämme muita kuin edellä mainittuja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneita henkilötietojen käsittelijöitä, tämä tapahtuu aina voimassa olevien siirtotakuiden mukaisesti.

3.4.1

- Kopio Google LLC:n sertifioinnista löytyy täältä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

- Kopio Facebook Inc:n sertifioinnista löytyy täältä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  1. SINUN OIKEUTESI

4.2

Käyttöoikeus

4.2.1

Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää tietoja muun muassa siitä, mitä tietoja olemme rekisteröineet sinusta, mitä tarkoitusta rekisteröinti palvelee, mitä henkilötietoryhmiä ja tiedon vastaanottajia voi olla, sekä tietoja siitä, mistä tiedot ovat peräisin.

4.2.2

Sinulla on oikeus saada kopio sinusta käsittelemistämme henkilötiedoista. Jos haluat kopion henkilötiedoistasi, sinun on lähetettävä kirjallinen pyyntö osoitteeseen mail@yachtbroker.dk. Sinua pyydetään todistamaan, että olet se, joka väität olevasi.

4.3

Oikeus tietojen oikaisemiseen

4.3.1

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistua. Jos huomaat, että sinua koskevissa rekisteröimissämme tiedoissa on virheitä, sinua kehotetaan ottamaan meihin yhteyttä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan korjata. Sinua pyydetään todistamaan, että olet se, joka väität olevasi.

4.4

Oikeus tietojen poistamiseen

4.4.1

Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus saada kaikki tai osa henkilötiedoistasi poistetuksi, esimerkiksi jos peruutat suostumuksesi eikä meillä ole muuta oikeudellista perustetta jatkaa käsittelyä. Siltä osin kuin tietojesi käsittelyn jatkaminen on tarpeen, esimerkiksi lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, emme ole velvollisia poistamaan henkilötietojasi. Sinua pyydetään todistamaan, että olet se, joka väität olevasi.

4.5

Oikeus rajoittaa käsittely säilytykseen

4.5.1

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittely vain tallentamiseen, esimerkiksi jos uskot, että käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä.

4.6

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

4.6.1

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

4.7

Oikeus vastustaa

4.7.1

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi suoritettu profilointi, koska tämä käsittely perustuu oikeutettuihin etuihimme, ks. kohdat 2.1 ja 2.3. Jos et halua, että käytämme henkilötietojasi suoramarkkinointiin ja profilointiin, sinun on poistettava evästeesi jäljempänä kohdassa 5.1 mainitulla tavalla.

4.8

Oikeus peruuttaa suostumus

4.8.1

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa meille antamaasi suostumusta tiettyyn henkilötietojen käsittelyyn, mukaan lukien uutiskirjeiden lähettäminen.

4.9

Oikeus tehdä valitus

  1. HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN

5.1

Tiedot, jotka on kerätty yachtbroker.dk, .se, .no, .fi, yachtbroker-baltic.de ja yachtbroker-uk.com-sivustojen käytöstäsi lausekkeen 2.1 mukaisesti, poistetaan Yachtbrokerin evästekäytännön sääntöjen mukaisesti. Yachtbroker aps.:n itsensä tarjoamat evästeet poistetaan viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun olet viimeksi vieraillut sivustolla, kun taas kolmansien osapuolten evästeiden voimassaoloaika vaihtelee.

5.2

Tiedot, jotka on kerätty uutiskirjeemme tilaamisen yhteydessä, ks. kohta 2.3, poistetaan, kun suostumuksesi uutiskirjeeseen peruutetaan, ellei meillä ole muuta perustetta tietojen käsittelylle.

  1. TURVALLISUUS

6.1

Olemme toteuttaneet asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, katoamisen, muuttamisen tai heikentämisen sekä luvattoman luovuttamisen tai väärinkäytön estämiseksi.

6.2

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, joilla on todellinen tarve päästä käsiksi henkilötietoihisi työnsä suorittamiseksi.

  1. YHTEYSTIEDOT

7.1

YachtBroker Aps, CVR-numero 29936013, on yachtbroker.dk, .se, .no sekä yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de ja yachtbroker-network.com -sivustojen kautta kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä.

7.2

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tästä tietosuojakäytännöstä tai jos haluat käyttää yhtä tai useampaa kohdassa 4 kuvatuista oikeuksistasi, ota yhteyttä osoitteeseen

Verkkosivuston omistaa ja julkaisee:

YachtBroker Aps

Frederiksø 3a

5700 Svendborg

Tanska, Tanska

Puh. nro: + 45 21724333

Sähköposti: mail@yachtbroker.dk

  1. HENKILÖTIETOJA KOSKEVAAN POLITIIKKAAN TEHDYT MUUTOKSET

8.1

Jos teemme muutoksia tietosuojakäytäntöön, sinulle ilmoitetaan siitä seuraavan käyntisi yhteydessä osoitteissa yachtbroker.dk, .se , .no sekä yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de ja yachtbroker-network.com.

  1. VERSIOITA

9.1

Tämä on 23. toukokuuta 2018 päivätty versio 1 YachtBrokerin tietosuojakäytännöstä.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, voit myös ottaa yhteyttä Alankomaiden tietosuojaviranomaiseen.

YachtBroker on Skandinavian suurin ammattimaisten venevälittäjien ketju, joka auttaa satoja tyytyväisiä asiakkaita ostamaan ja myymään veneitä vuosittain.